Usługi ziemne świadczone przez Bems-Bud w Sieradzu

To pełen wachlarz robót i prac ziemnych jakie potrzebujesz. Roboty ziemne przeprowadzane są zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Kiedy potrzebujesz skorzystać z oferty prac ziemnych? Przykładowo do ukształtowania terenu np. usypywania nasypów, tworzenia sztucznych wzniesień i dolin, kopania rowów czy wykonania wykopów pod fundamenty domów jednorodzinnych i innych budynków.

Roboty ziemne są też niezbędne podczas wykonywania różnego typu instalacji podziemnych. Przykładowo: sieci energetycznych, rurociągów, układania kabli czy wykonywanie przyłącza wodnego. Mamy duże doświadczenie w zagęszczaniu gruntu utwardzaniu terenu pod drogi, parkingi, place.

Prace wykonywane na terenie Sieradza i województwa łódzkiego możemy podzielić na trzy grupy:

 • Roboty ziemne podstawowe, do których zaliczamy wykopy pod obiekty budowlane, wykopy pod rowy, instalacje podziemne, nasypy, niwelację i zagęszczanie terenu, zasypki, podsypki, przygotowanie pod drogi.
 • Roboty ziemne wykończeniowe, do których zaliczamy wykopy od ławy fundamentowe, profilowanie i wyrównanie terenu.
 • Roboty ziemne porządkowe, do których zaliczamy usuwanie pni drzew, krzewów, darniny, porządkowanie terenu pod budowę budynków.

Z wykonywaniem robót ziemnych wiąże się wiele pojęć i określeń. Wykopy szeroko przestrzenne (jeśli wymiary dna w obydwu kierunkach przekraczają 1,5 m), wąsko przestrzenne (o szerokości dna mniejszej od 1,5 m i zazwyczaj znacznej długości), liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych. Przekopy podziemne, często wykonywane pod drogą, lub przekopy podłużne dla kanałów spławnych, melioracyjnych oraz rowów. Nasypy użytkowe i budowlane wznoszone wzwyż od poziomu terenu. Odkład, to grunt uzyskany z wykopu z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu lub bez przeznaczenia. Plantowanie terenu to inaczej wyrównywanie terenu. Rozplantowanie ziemi z odkładu lub wydobytej z przekopu lub rowu, to równomierne rozmieszczenie warstwy ziemi o określonej grubości.

Określając zakres prac robót ziemnych, należy wsiąść pod uwagę rodzaj i sposób wykonania, jak i pracochłonność wykonania. Koszt wykonania robót ziemnych zależy od wielu czynników, dlatego każde prace ziemne są wyceniane indywidualnie.

Prace ziemne mogą być prowadzone tylko bezpiecznej odległości od istniejących sieci gazowych, elektroenergetycznych, ciepłowniczych, a także sieci telekomunikacyjnych, wodociągowych czy kanalizacyjnych.

Bezpieczeństwo wykonywania robót ziemnych spoczywa na barkach wykonawcy, dlatego pamiętaj, aby przekazać pełną dokumentację terenu przed rozpoczęciem robót.

Głębokie wykopy w wykonujemy przy użyciu koparek kołowych typu Atlas lub koparek gąsienicowych. Różne szerokości łyżek zapewniają optymalizację wydajności i precyzji wykonywanych robót ziemnych. Wykonujemy między innymi wykopy pod baseny, szamba, oczka wodne. Do niwelacji terenu najczęściej używamy koparko-ładowarek Caterpillar, które przy zastosowaniu łyżki skarpowej, doskonale sprawdzają się w tym zakresie prac ziemnych wykończeniowych. Niwelacja polega na usunięciu nadmiaru gruntu lub uzupełnieniu jego braków, co kształtuje działkę do dalszego jej wykorzystania. Skuteczne zagęszczanie gruntu i przygotowanie dróg dojazdowych dzięki zastosowaniu walca wibracyjnego 3T w połączeniu z naszą wiedzą i doświadczeniem, daje bardzo dobre i długotrwałe efekty. Jeśli wiesz jak wykonać prace ziemne, możesz wynająć konkretną maszynę z operatorem. Jeżeli jednak nie wiesz jakiej technologii użyć do wykonania prac ziemnych, zadaj nam pytanie. Wybierzemy bezpieczne i skuteczne rozwiązanie do wykonania zleconych prac.

Bems-bud Sieradz to również usługi rozbiórkowe budynków, starych domów, budynków gospodarczych, stodół. Oferujemy wyburzanie budynków przy życiu specjalistycznego sprzętu oraz transport i utylizację odpadów. Odpady po rozbiórkach i gruz są poddawane recyklingowi. Dzięki selekcji na etapie rozbiórkowym pozyskiwany jest gruz, złom, odpady konstrukcyjne, drewno, papa itd. Odpady niepodlegające recyklingowi są utylizowane. Działamy zgodnie z zasadami dotyczącymi gospodarki odpadami (BDO).

Wyświetlanie wszystkich wyników: 6

Show All

Niwelacja terenu

Niwelacja terenu – Oferujemy usługi polegające na usunięciu nadmiaru gruntu lub uzupełnienie jego braków co w efekcie powoduje zredukowanie na nim wszelkich nierówności. Niwelacja terenu jest przedsięwzięciem, które  kształtuje działkę do dalszego jej wykorzystania.

Prace ziemne

Prace ziemne – wykonujemy prace, które wymagają odpowiedniego przygotowania terenu pod inwestycję. Świadczymy usługi w zakresie niwelacji gruntu rodzimego m.in.;

 • usuwanie z placu budowy
 • przemieszczanie, kształtowanie gruntu na placu budowy
 • zasypywanie fundamentów

Rozbiórka budynków

Rozbiórki budynków –Zajmujemy się kompleksowym wykonywaniem usług:

 • usługi maszynami do robót wyburzeniowych
 • rozbiórki domów jednorodzinnych, wielorodzinnych
 • rozbiórki obiektów przemysłowych
 • wywóz gruzu
 • wywóz materiałów rozbiórkowych.

Działamy zgodnie z zasadami dotyczącymi gospodarki odpadami (BDO).

Utwardzanie terenu

Utwardzenie terenu – Wykonujemy utwardzenia terenu, które mają na celu wzmacnianie powierzchni, a także przystosowanie jej do określonego celu. Utwardzamy m.in. drogi, podjazdy do domu oraz place manewrowe.

Wykopy

Wykopy – Wykonujemy wszelkiego rodzaju wykopy takie jak:

 • wykopy pod budynki jednorodzinne,
 • wykopy pod obiekty przemysłowe,
 • wykopy pod fundamenty,
 • wykopy pod kanalizację
 • wykopy pod szambo
 • wykopy basenów
 • wywóz ziemi.
 • utwardzenie terenu

Zagęszczanie gruntu

Oferujemy usługę zagęszczania gruntu, która zapobiega osiadaniu powierzchni utwardzonych. Na zlecenie klienta wykonujemy próby zagęszczenia gruntu w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywanych prac. Dostosowujemy grunt do wytycznych projektowych przedstawionych przez zamawiającego. W tym zakresie oferujemy również pomoc w poprawnym wykonaniu.