Bems-Bud oferuje Niwelację terenu w Sieradzu i województwie łódzkim.

Niwelacja jest przeprowadzana pod okiem i według wytycznych geodety – Oferujemy usługi polegające na usunięciu nadmiaru gruntu lub uzupełnienie jego braków co w efekcie powoduje zredukowanie na nim wszelkich nierówności. Niwelacja terenu jest przedsięwzięciem, które kształtuje działkę do dalszego jej wykorzystania.

Niwelacja terenu to jedna z podstawowych prac, jaką wykonuje się przed rozpoczęciem budowy. Różnice wysokości gruntu nigdy nie są pożądane przy budowie. Dlatego przed rozpoczęciem prac na nierównym terenie, konieczna jest niwelacja terenu.

W praktyce geodeta tworzy siatkę wysokościową terenu przed rozpoczęciem budowy. Dzięki tak pozyskanej wiedzy wiemy, jak kształtuje się teren naszej działki – gdzie znajdują się wzniesienia, dołki i inne elementy do wyrównania, a także jakie jest pochylenie terenu. Jeżeli kupiona działka ma górki, pagórki czy spadek, wtedy w pierwszej kolejności trzeba będzie przeprowadzić niwelację gruntu. Obejmuje ona czynności prowadzące do wyrównania powierzchni działki tak, by nie występowały na niej żadne nierówności ani niepożądane spadki.

W praktyce niwelacja terenu nie zawsze wiąże się z usunięciem nadmiaru ziemi. Często trzeba jej jeszcze dowieźć, aby zasypać wszelkie zagłębienia, lub podwyższyć teren, żeby nie było spadku.

Profilowanie terenu przeprowadza się przy budowie budynków mieszkalnych, użytkowych oraz przemysłowych. Prace niwelacyjne powinny poprzedzać wylanie fundamentów pod budynek. Wyrównanie terenu to także ważny etap prac przy budowie parkingów, ogrodów czy placów.

Czy niwelacja wymaga pozwolenia na budowę?

  • Zgodnie z art. 41 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. Niwelacja terenu jest jedną z prac przygotowawczych, dlatego nie możemy się jej podjąć do momentu uzyskania pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia tego typu prac.

Prace budowlane na działce można rozpocząć dopiero wtedy, gdy zostanie przyjęte zgłoszenie budowy (po upłynięciu 21 dni od zgłoszenia przy braku decyzji odmownej oraz po otrzymaniu decyzji i upływie 14-dniowego terminu odwołania). Pochopne rozpoczęcie prac może być kosztowne. W najlepszym przypadku zostaniemy ukarani karą grzywny, w najgorszym odmową wydania pozwolenia.

Ile kosztuje niwelacja gruntu?

  • Koszt wyrównania działki uzależniony jest od wielu czynników. Dokładna cena niwelacji terenu może być określona dopiero po analizie prac niezbędnych do wykonania.

Niwelacja terenu wokół domu lub na działce to zadanie dla Bems-Bud Sieradz, specjalistycznej firmy posiadającej niezbędny sprzęt i doświadczenie w tym zakresie. Prace niwelacyjne przeprowadzamy głównie na terenie gminy Sieradz i województwa łódzkiego, gwarantując, że niwelacja terenu na działce budowlanej zostanie przeprowadzona w prawidłowy sposób.

Czym grozi nielegalna niwelacja terenu?

  • Wykonywanie prac bez zezwolenia prowadzących do wyrównania terenu, może zostać uznane za samowolę budowlaną. Zgodnie Art. 90 ustawy Prawo budowlane, kto wykonuje roboty budowlane bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia inwestycji podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ryzyko otrzymania wysokiej grzywny jest bardzo duże i raczej nie spotyka się tutaj kar pozbawienia wolności. Chcąc uniknąć finansowych konsekwencji, zależy poczekać na pozwolenie na budowę i skorzystać z usług Bems-Bud

Wyświetlanie jednego wyniku

Show All

Niwelacja terenu

Niwelacja terenu – Oferujemy usługi polegające na usunięciu nadmiaru gruntu lub uzupełnienie jego braków co w efekcie powoduje zredukowanie na nim wszelkich nierówności. Niwelacja terenu jest przedsięwzięciem, które  kształtuje działkę do dalszego jej wykorzystania.