PROJEKTY

MOBILNY PUNKT PRODUKCYJNY OPOROWYCH BLOCZKÓW BETONOWYCH

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

,, Realizacja projektu „Mobilny punkt produkcyjny oporowych bloczków betonowych” dobiegł końca z dniem 30.09.2021r. ``

PPHU BEMS-BUD Marcin Sobczak realizuje projekt pod nazwą „Mobilny punkt produkcyjny oporowych bloczków betonowych” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Przedsiębiorstwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3.Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1.Innowacje w MŚP, tytuł projektu “Mobilny punkt produkcyjny oporowych bloczków betonowych” dokona zakupu:

1. Mobilna stacja produkcyjna oporowych bloczków betonowych.
2. Koparko-ładowarka
3. Wibrator do betonu
4. Łata wibracyjna
5. Zawiesia transportowe
6. Zestaw form do elementów prefabrykowanych
7. Podkłady pod formy
8. Formy do badania próbek betonu
9. Komplet dokumentacji na receptury betonu
10. Opracowanie dokumentacji dot. zakładowej kontroli jakości

Cele i planowane efekty projektu:
Celem realizacji projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Niniejszy projekt stanowi również kontynuację działań firmy Bems-Bud związanych z realizacją wieloletniej strategii rozwoju. Przedsiębiorstwo stawia na rozwój technologiczny firmy oraz udoskonalenie jej oferty asortymentowej. Firma stawia na nowe rozwiązania, które pozwolą na wprowadzenie do oferty firmy produktów o unikalnych cechach funkcjonalno-użytkowych.

Wartość projektu: 1 055 230,58 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 749 569,10 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu państwa. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.